پله برقی

آسانسور و پله برقی سانیو

کمپانی آسانسور و پله برقی (SANYO ZHUHAI) با بیش از 20 سال سابقه در صنعت آسانسور و پله برقی یکی از محبوبترین مارک های تجاری در سراسر جهان محسوب میگردد.

21
23
24
22

تاریخچه صنعت پله برقی

درسال 1859 ناتان آميز آمريكايياولين امتياز ثبت اختراع را به نام خود تقاضا نمود و عنوان آن را پله هاي گردان گذاشت شكل اين پله ها به صورت مثلث متساوي الاضلاع بود كه از طريق آن مسافر روي يك ضلع سوار شده و در انتها پياده مي گرديد.
اما كار بر روي اين اختراع و تكميل آن ادامه يافت تا اينكه در سال 1892 شخصي به نام رنو اختراع خود را در انگليس تحت عنوان آسانسور با پله هاي متوالي ثبت كرد اختراع او اين نكته را روشن ساخت كه دستگيره ها مي توانند حذف شوند و توجه به سرعتي در حدود 200 فوت در دقيقه معطوف شد اين مقدار از سرعت هايي كه هم اكنون به عنوان سرعت استاندارد تلقي مي شود بيشتر است همچنانكه موضوع آسانسورهاي بالا و پايين بر كه امروزه در فروشگاههاي مدرن به كار مي روند مورد توجه قرار گرفت .

تاریخچه صنعت پله برقی در ایران

صنعت آسانسور جهان از زماني كه با نيروي برق كار مي كند قدمتي يكصد و پنجاه ساله دارد هر چند عمر بالابرها در جهان به بيش از ده هزار سال مي رسد و اولين چرخ چاه خود از اولين بالابرها بوده است . مهمترين شركت هاي توليد آسانسور در جهان اوتيس و شيندلر با قدمتي حدود يكصد و پنجاه سال مي باشند .
اما صنعت آسانسور ايران قدمتي هشتاد ساله دارد. البته اگر گفته هاي بدون مدرك در مورد نصب آسانسور در كاخ گلتسان توسط ناصر الدين را ناديده بگيريم ، اولين آسانسورها كه آنهم البته اثري از آنها بجا نيست در پالايشگاه آبادان در دوران حكومت احمد شاه قاجار نصب شده است .